სახელწიფო დაფინანსების პროგრამები

ევექსი კლინიკებში ჩვენს მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ, ისარგებლონ სახელმწიფო პროექტებით გათვალისწინებული უფასო სერვისებით. არსებული სახელმწიფო პროგრამები ხელს უწყობს დაავადების დიაგნოსტიკას, მკურნალობასა და მის პრევენციას.

აირჩიე პროგრამა და მიიღე დეტალური ინფორმაცია

 

 

მკვეთრად გამოხატული შშმპ

არჩევა

მკვეთრად გამოხატული შშმპ და საპენსიო ასაკის ვეტერანი

არჩევა

ვეტერანები

არჩევა

test

Description

არჩევა

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბლიტაცია/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა

არჩევა

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

არჩევა

ძვალ-სახსროვანი დეფორმაციის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამა

არჩევა

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა

არჩევა

მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია

არჩევა

ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური გამოკვლევა ორსულებში

არჩევა

ქიმიოთერაპია (1-2 სეანსი)(3-4 სეანსი)(5-6 სეანსი)(6+ სეანსი)

არჩევა

სატესტოოო

არჩევა

satesto

asdasdas da sda s

არჩევა

პაპილომა ვირუსული ინფექცია

არჩევა

დამატებითი ინფორმაცია დაფინანსების სხვა წყაროებზე

არჩევა

ჩვენი ქსელი