ნინო გაბაშვილი 

რადიოლოგი 

საბურთალოს პოლიკლინიკა. ვაჟა ფშაველას 40, თბილისი