მიხეილ კოჭლამაზაშვილი

ანგიოლოგი 

დიდი დიღმის პოლიკლინიკა. პეტრიწის 16, თბილისი