მედეა ცხომელიძე

ნევროლოგი / ნეირორეაბილიტაციის მიმართულების კორდინატორი

ჩაქვის სამედიცინო ცენტრი. ჩაქვი, თ.მეფის ქ.40, მიმდებარედ