მანანა გორდეზიანი 

ნევროლოგი 

საბურთალოს პოლიკლინიკა. ვაჟა ფშაველას 40, თბილისი