მამუკა ორკოშნელი

ანგიოლოგი

მარნეულის პოლიკლინიკა. მარნეული, შ.რუსთაველის ქ. #53