ივანე ქურთიაშვილი

რევმატოლოგი

ისნის პოლიკლინიკა. თბილისი, ქეთევან წამებულის 69