დავით ცოტაძე

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი

ისნის პოლიკლინიკა. თბილისი, ქეთევან წამებულის 69