საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი

ევექსის კლინიკები აცხადებსშერჩევას  საზოგადოებასთან ურთერთობის სპეციალისტის   პოზიციაზე.

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი

სამუშაო გრაფიკი:სრული

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 • კომპანიის პოზიტიურ იმიჯზე ზრუნვა;
 • სხვადასხვა PR აქტივობების/ღონისძიებების დაგეგმვა/ორგანიზება;
 • შიდა კორპორატიული კულტურის განვითარების პროექტების შემუშავება/განხორციელება, თანამშრომლებს შორის კომუნიკაციის მართვა;
 • სფეროში არსებული სიახლეების, ტრენდების მეთვალყურეობა და ქსელში დანერგვის უზრუნველყოფა;
 • სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტირების პროცესში მონაწილეობის მიღება და ბიუჯეტის შესახებ ყოველთვიური რეპორტინგი;
 • ქსელის მასშტაბით გახორციელებული სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და მისი გავრცელების კონტროლი;
 • კომპანიის შესახებ მასმედიით გაშუქებული ინფორმაციის ანალიზი და  რეკომენდაციების მომზადება შესაბამისი ქმედებების გასახორციელებლად; 
 • კონკურენტი კომპანიების აქტივობების ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება;
 • სტანდარტული და არასტანდარტული ანგარიშების  და დადგენილ ვადებში მომზადება;

 

 

        საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) მიმართულებით;
 • სასურველია სასერთიფიკატო განათლება საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით;
 • აუცილებელია საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) მიმართულებით მუშაობის 2- 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა, განსაკუთრებით MS PowerPoint, MS Excel;
 • ინგლისური და რუსული ენების ძალიან კარგად ცოდნა;
 • სასურველია ჯანდაცვის სექტორში მუშაობის გამოცდილება;

 

       იროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • პრეზენტაციის ჩატარებისდა მოდერაციის უნარი;
 • მოქნილობა;
 • ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნება;
 • დროის ეფექტურად მართვა;

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  22 სექტემბერი, 2021 წელიევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line