სამეურნეო სპეციალისტი თერჯოლაში

"ევექსის კლინიკები" აცხადებს შერჩევას  სამეურნეო სპეციალისტის პოზიციაზე თერჯოლაში.

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თერჯოლა

სამუშაო გრაფიკი: 8 საათიანი, 5 სამუშაო დღე კვირაში 

 

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • სამეურნეო და ტექნიკური ხასიათის პრობლემების იდენტიფიცირება, აღმოფხვრა ან/და შესაბამისი პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდება;
 • შესაბამისი არასამედინო სახარჯი მასალის  მარაგების კონტროლი;
 • არასამედიცინო სახარჯი მასალების შეკვეთა, მიღება და შესაბამისი წესის მიხედვით დასაწყობება;
 • სხვადასხვა სახის სამეურნეო მოთხოვნებზე დროული და სწორი რეაგირების უზრუნველყოფა;
 • საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება უშუალო უფროსის   დავალების შესაბამისად.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (განიხილებიან დამამთავრებელი კურისის სტუდენტებიც);
 • სასურველია, მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

პიროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • გადაწყვეტილებების სწრაფად მიღების უნარი;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • თავაზიანობა;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • გუნდურობა;

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: 31 მარტი , 2022 

 

ევექსისკლინიკებიმადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობითდაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე "კანდიდატი") ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

 

 

აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line