მარაგების მართვის სამსახურის უფროსი

ევექსის კლინიკები აცხადებს შერჩევას  მარაგების მართვის სამსახურის უფროსის  პოზიციაზე.

 

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, გლდანის კლინიკა

სამუშაო გრაფიკი:სრული

 

 

       ძირითადი მოვალეობები:

 • საწყობის მარაგის დროულად შევსება და ქსელის მასშტაბით არსებული მოთხოვნების დროულად დაკმაყოფილება;
 • ქსელის მასშტაბით მედიკამენტების ნაშთების კონტროლი და ინვენტარიზაცია, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი მარაგების მიწოდება კლინიკებისთვის შიდა გაწერილი პროცედურის მიხედვით;
 • საწყობში არსებული გამოუყენებელი ინვენტარის ჩამოწერის კონტროლი, რეალიზაციის ინიცირება და ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი პასუხისმგებელი პირებისთვის;
 • მიღებული საქონლის და მომსახურეობის დოკუმენტაციის მიწოდება ბუღალტერიისთვის;
 • ზედნადებების და ანგარიშფაქტურების კონტროლი, საჭიროებიდან გამომდინარე დოკუმენტაციის ატვირთვა;
 • მომწოდებლებთან კომუნიკაცია და მოწოდებული პროდუქციის შესაბამისად დოკუმენტების კორექტირების უზრუნველყოფა;
 • შიდა რეგულაციების დანერგვაში მონაწილეობა და შესრულება;
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლების კონტროლი;

 

 

        საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია, ბიზნესის ადმინისტრირების, ფინანსების მიმართულებით)
 • აუცილებელია 2 წლიანი გამოცდილება საწყობის მართვის მიმართულებით (პრიორიტი მიენიჭება სააფთიაქო ქსელს)
 • სასურველია სამუშაო გამოცდილება სამედიცინო დაწესებულებაში
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel;
 • Rs.ge-ზე მუშაობის ცოდნა;

 

 

       იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • გუნდის მართვის უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტაციის უნარი;
 • დროის ეფექტურად გამოყენება;
 • პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის უნარი;
 • ცვალებად გარემოში სწრაფი ადაპტაციის უნარი.

 

 

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  20 ივლისი , 2021 წელი

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.


მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

 

 

 

აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line