ინტენსიური თერაპიის მედდა - ქუთაისი

 

ევექსისკლინიკები  აცხადებსვაკანსიას ინტენსიური თერაპიის  მედდის პოზიციაზე ქუთაისში.

სამუშაოსადგილმდებარეობა:თბილისი.

 

სამუშოგრაფიკი: 24 საათიანი მორიგეობა.

 

 ძირითადიმოვალეობები:

 • კვალიფიციურისაექთნომომსახურებისგაწევაკომპანიაშიდანერგილიგაიდლაინებისგათვალისწინებით;
 • სამედიცინოდოკუმენტაციის წარმოება.
 • საექთნომანიპულაციებისშესრულება;
 • საქმიანობასთანდაკავშირებულისხვადასხვადავალებებისშესრულება.

 საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • პროფესიულიკოლეჯისპრაქტიკოსიექთნისსწავლებისდიპლომი.
 • პრიორიტეტულადჩაითვლებასამუშაოგამოცდილება.

პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • პასუხისმგებლობისმაღალიგრძნობა;
 • ორგანიზებულობა,დისციპლინირებულობა;
 • დეტალებზეორიენტირებულობა;
 • გუნდური  მუშაობისუნარი
 • კომუნიკაბელურობა

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:   22იანვარი, 2020 .  

 

ევექსისკლინიკები“ მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

ევექსისკლინიკებშითქვენსმიერგაგზავნილირეზიუმე "პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ" საქართველოსკანონისშესაბამისად, შესაძლოაშეიცავდესპერსონალურმონაცემებს, მათშორისგანსაკუთრებულიკატეგორიისმონაცემებსაც. გაცნობებთ, რომთქვენიპერსონალურიმონაცემებიევექსისკლინიკებისმხრიდანდამუშავდებათქვენთანსახელშეკრულებო, მათშორისშრომითიურთერთობისდამყარებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნებისათვის. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოაარიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზე, სავაკანსიომოთხოვნებიდანგამომდინარეანდარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურვაკანსიაზე. იმშემთხვევაშითუეთანხმებითზემოთაღნიშნულს, გთხოვთგამოგვიგზავნოთთქვენირეზიუმე.

 

 

აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line