ახალშობილთა რეანიმაცია

ევექსის ქსელსი ახალშობილთა რეანიმაციული მიმართულება ქვეყნის მასტაბით ერთ-ერთი ყველზე წარმატებული დარგია, სადაც კრიტიკული პაციენტების მართვა წარმოებს თანამედროვე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის მიდგომებით. ამერიკის წამყვანი ბავშვთა ჰოსპიტალის დახმარებით ევექსის კლინიკებში ასევე დაინერგა თერაპიული ჰიპოთერმიის მეთოდი, რომელიც განაპირობების პაციენტების გამოჯანმრთელების მაღალ მაჩვენებელს.

ახალშობილთა რეანიმაციაში დიდი წამატებით ხორციელდება  ინფექციის კონტროლისა და პაციენტის საფთხოების პროგრამები რაც ხარისხიანი მომსახურების  ერთერთი გარანტია.