ანესთეზიის და ინტენსიური მედიცინის განყოფილება

  • ანესთეზიის და ინტენსიური მედიცინის განყოფილება დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური სამედიცინო და საექთნო კადრებით. სამოქმედო სფერო არის მრავალდარგობრივი ამბულატორიული ინტრაჰოსპიტალური და გადაუდებელი მდგომარეობები, რომელიც იმართება სამედიცინო მდგომარეობების საუკეთესო პრაქტიკის სტანდარტების მიხედვით.

  • ინოვაციურია დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა სადაც,  თითოეული პაციენტი მოთავსებულია ინტენსიური თერაპიის ცალკე პალატაში და თითოეული პალატა აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტებით,რეანიმაციული ღონისძიებებიათვის საჭირო აპარატურით,რაც დამატებითგარანტიას ქმნისპაციენტების უსაფრთხოებისთვის.
  • განყოფილების მთავარი ორიენტირებია პაციენტთაუსაფრთხოება და რისკების მართვა, რომელიც მუდმივად ხარისხის კონტროლის მეთვალყურეობის საგანია, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ჩვენი პაციენტების საუკეთესო გამოსავალი და კმაყოფილება.

  • ქვედივიზიები მოიცავს ქირურგიულ პათოლოგიებს, ისეთი როგორიცაა: ზოგადი, ანგიო, ნეირო, კარდიო და ორთოპედიული ქირურგია. ასევე ნეირო შინაგანი მედიცინის და კარდიოლოგიურ ინტენსიურ მიმართულებებს.

  • განყოფილება აღჭურვილიათანამედროვე ტექნოლოგიებით და მჭიდროდაა ინტეგრირებული კლინიკაში არსებულ სხვა სერვისებთან.