ხათუნა ჯაკონია 

ონკოლოგი

ფოთის პოლიკლინიკა. ფოთი, გამსახურდიას ქ. N6