ვიოლეტა ბასილაძე 

ნევროლოგი 

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი