თინათინი კიღურაძე 

 რენტგენოლოგი 

ფოთის პოლიკლინიკა. ფოთი, გამსახურდიას ქ. N6