თეა კობახიძე

ოჯახის ექიმი

მარნეულის პოლიკლინიკა. მარნეული, შ.რუსთაველის ქ. #53