ტატიანა სირაბიძე

ოჯახის ექიმი

ქედას ჰოსპიტალი. დაბა ქედა, რუსთაველის ქ. 14