თამარ სანიკიძე 

რადიოლოგი

ფოთის პოლიკლინიკა. ფოთი, გამსახურდიას ქ. N6