შოთა ინგოროყვა

მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრის − საუნივერსიტეტო კლინიკის ნეიროქირურგიული გაყოფილების ხელმძღვანელი


შოთა ინგოროყვას განათლება მიღებული აქვს ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში, კერძოდ,ფრიდრიხალექსანდერის უნივერსიტეტში (ერლანგენ-ნიურბერგი, გერმანია), ლეოპოლდ-ფრანცენს უნივერსიტეტში (ინსბრუკი,ავსტრია), საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტის პროგრამა UMIT-იკი გავლილი აქვს ავსტრიის კერძო უნივერსიტეტში.

შოთა მუშაობდა სხვადასხვა ევროპულ ორგანიზაციაში, იყო ინსბრუკის უნივერსიტეტის ნეიროქირურგიის რეანიმაციის განყოფილების ხელმძღვანელი, ასევე ნეიროქირურგიული ამბულატორიის სპინალური ქირურგიის ხელმძღვანელი.

იგი არის ავსტრიის ნეირომეცნიერთა ასოციაციისა და ნეიროქირურგიული საზოგადოებების ევროპული ასოციაციის წევრი; რეგულარულად მონაწილეობს სხვადასხვა საგანმანათლებლოპ როგრამაში, კურსსა და კონფერენციაში.