შალვა გლახოშვილი

ანგიოლოგი

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40