სევერიანე ქოიავა

დერმატოვენეროლოგი

აბაშის ჰოსპიტალი. აბაშის რაიონი, თავისუფლების ქ. №141