რუსუდან ახვლედიანი

ნევროლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3სამუშაო გამოცდილება

ნევროლოგი
2016 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

ნევროლოგი
2011 წლიდან დღემდე
სამედიცინო ცენტრი „იუნონა“;

ნევროლოგი
2011-2012 წწ.
„კლინიკა ვაკე“;

ნევროლოგი
2007-2010 წწ.
ინტერკლინიკა;

ნევროლოგი
2002-2007 წწ.
ქ. სანსის რეგიონალური საავადმყოფო;

ექიმი
2002-2004 წწ.
მადემიელინიზირებულ დაავადებათა
კვლევითი სამეცნიერო ჯგუფი

სტაჟიორი
2002 წ.
პარიზის ტენონის საავადმყოფო.