რამაზ ღლონტი 

 კარდიოლოგი 

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი