ქეთევან ომიაძე

ალერგოლოგი

დიდუბის პოლიკლინიკა. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი 141ა.სამუშაო გამოცდილება

ალერგოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

ალერგოლოგ-იმუნოლოგი
2015 წლიდან დღემდე
კლინიკა „მედალფა“;

ალერგოლოგ-იმუნოლოგი
2015 წლიდან დღემდე
ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი „მზერა“;

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი/ექსპერტი
2015 წლიდან დღემდე
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი;

ალერგოლოგ-იმუნოლოგი
2014 წლიდან დღემდე
კლინიკა „გლობალმედი;

შიდსის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ
ბრძოლის გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის
პროგრამის კოორდინატორი
2011-2014 წწ.
გლობალური პროექტების განმახორციელებელი
ცენტრი;

შიდსის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ
ბრძოლის გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის
პროექტების კოორდინატორი
2008-2011 წწ.
საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი;

ალერგოლოგ-იმუნოლოგი
2004-2010 წწ.
ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა
ეროვნული ცენტრი.