ქეთევან მამულაშვილი

ოტორინოლარინგოლოგი

მარნეულის პოლიკლინიკა. მარნეული, შ.რუსთაველის ქ. #53