ქეთევან კიღურაძე 

ოჯახის ექიმი

ფოთის პოლიკლინიკა. ფოთი, გამსახურდიას ქ. N6