ნუგზარ სულაბერიძე

ხარისხის კონტროლისა და პაციენტთა უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი

ხონის ჰოსპიტალი. ხონი, სოლომონ მეორის ქუჩა, №21