ნინო რამიშვილი

რენტგენოლოგი

მარნეულის პოლიკლინიკა. მარნეული, შ.რუსთაველის ქ. #53