ნინო მახათაძე

ოჯახის ექიმი

თერჯოლის ჰოსპიტალი. თერჯოლა, რუსთაველის ქ. 69