ნინო გვათუა

ოფთალმოლოგი

ვარკეთილის პოლიკლინიკა. თბილისი, ჯავახეთის ქ. 30სამუშაო გამოცდილება

ოფთალმოლოგი
2017 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

ოფთალმოლოგი
2012-2013 წწ.
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა
სამინისტრო.