ნიკოლოზ აივაზიშვილი 

მთავარი მენეჯერი, თერაპევტი

თელავის პოლიკლინიკა. თელავი, გია არსენიშვილის ქ. №15 (ჯორჯიაშვილის ქ. 15)