ნატო ირემაძე

მთავარი მენეჯერი

ნინოწმინდის ჰოსპიტალი. ნინოწმინდა,თავისუფლების 48