ნათია გიგოლაშვილი

რადიოლოგი

მარნეულის პოლიკლინიკა. მარნეული, შ.რუსთაველის ქ. #53