ნატალია ცქიფაშვილი

თერაპევტი

ყვარლის ჰოსპიტალი. ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ.