ნანა შარვაშიძე

 რადიოლოგი

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი