ნანა კოჭლამაზაშვილი

მასაჟისტი

ისნის პოლიკლინიკა. თბილისი, ქეთევან წამებულის 69