ნაილე ჯიხაშვილი

ოტორინოლარინგოლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3სამუშაო გამოცდილება

ოტორინოლარინგოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

ოტორინოლარინგოლოგი
2011 წლიდან დღემდე
სამედიცინო ცენტრი „ციტო“;

ოტორინოლარინგოლოგი
2005 წლიდან დღემდე
სამედიცინო ცენტრი „იუნონა“;

ოტორინოლარინგოლოგი
1996-2004 წწ.
საოჯახო მედიცინის ცენტრი.