მზია დევდარაიძე

მიმღები განყოფილების.ექიმი

ახმეტის ჰოსპიტალი. ახმეტა, რუსთაველის ქ. სპორტდარბაზის ტერიტორია