მიხეილ კოჭლამაზიშვილი

ანგიოლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3სამუშაო გამოცდილება

ანგიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

სისხლძარღვთა ქირურგი, კონსულტანტი
2015 წლიდან დღემდე
არქიმედეს კლინიკა სიღნაღში;

სისხლძარღვთა ქირურგი, კონსულტანტი
2016 წლიდან დღემდე
ს. ხეჩინაშვილის სახელობის კლინიკა;

სისხლძარღვთა ქირურგი, კონსულტანტი
2014 წლიდან დღემდე
ემერჯენსი სერვისი;

ანგიოქირურგი
2013 წლიდან დღემდე
გერმანულ-ქართული კლინიკა დიაგნოსტიკური
სერვისი „ევრომედი“;

სისხლძარღვთა ქირურგი
2004 წლიდან დღემდე
ნ. ბოხუას სახელობის სისხლძარღვთა და გულის
დაავადებათა ცენტრი.