მინდია ბანძელაძე

უროლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3

მარნეულის პოლიკლინიკა. მარნეული, შ.რუსთაველის ქ. #53