მედეა ჯიხაშვილი 

  ნევროლოგი 

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი