მარინა ლიხაშესტოვა 

ოჯახის ექიმი / თერაპევტი

ფოთის პოლიკლინიკა. ფოთი, გამსახურდიას ქ. N6