მანანა გორდეზიანი 

ნევროლოგი 

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40