მამუკა ღორჯომელაძე

ოტორინოლარინგოლოგი

შუახევის ჰოსპიტალი. დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ.№32