მაია ზოიძე

ანტენატალური მეთვალყურეობა

შუახევის ჰოსპიტალი. დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ.№32