მაია მაღლაკელიძე

ენდოკრინოლოგი

წალენჯიხის ჰოსპიტალი. წალენჯიხა, ჭურღულიას ქ. № 6