მაია ლუაშვილი

ოჯახის ექიმი

ისნის პოლიკლინიკა. თბილისი, ქეთევან წამებულის 69