მაია დათუაშვილი 

დერმატოლოგი 

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40